Coronavirus (COVID-19)

Voor het laats bijgewerkt op 15 maart 2020

Instructies voor de patiënt

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (hoest, neusverkouden, keelpijn  koorts) ZONDER benauwdheid. U hoeft niet getest te worden. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten meer heeft. Kijk op Thuisarts.nl voor zelfzorgadviezen.

Bij verkoudheidsklachten (hoest, neusverkouden, keelpijn) MET koorts boven de 38,5 of benauwdheid belt u met de assistente. Mensen ouder dan 70 jaar, een chronische ziekte of minder weerstand lopen hierop meer risico.

KOM NIET ZONDER OVERLEG NAAR DE PRAKTIJK OF DE HUISARTSENPOST.

Wel willen wij u vragen om voor al uw algemene vragen omtrent het Corona virus eerst te kijken op Thuisarts.nl of op de website van het RIVM alvorens u contact met ons op neemt. Voor algemene vragen die u niet op de websites kunt vinden belt u het RIVM: 0800-1351.

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken geven wij u momenteel geen hand. Om de besmetting voor uzelf zo klein mogelijk te maken geven wij u de volgende adviezen:

  • hoest en nies in uw elleboog
  • was uw handen regelmatig en grondig
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • geef geen hand

Maatregelen in de praktijk

Gezien de fors toegenomen zorgvraag door de huidige Corona epidemie, en op advies van onze beroepsvereniging (LHV) zijn wij genoodzaakt onze manier van zorgverlening tijdelijk aan te passen.

Dit betekent dat per vandaag:

  • Afspraken alleen op de dag zelf ingepland zullen worden.
  • Er dus geen afspraken meer vooruit gepland worden en sommige lopende afspraken worden afgezegd (denk aan longfunctietesten (spirometrie), uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek, reguliere controle afspraken, bloeddrukmetingen, diabetescontroles en chirurgische ingrepen).
  • De online afspraken module is uitgeschakeld om geen onverhoopte risico patiënten op de praktijk te ontvangen. Alle hulpvragen worden momenteel ingeschat door onze assistentes.
  • De mogelijkheid om te communiceren via de patiënten omgeving sterk wordt aangemoedigd. U kunt hier berichten en foto’s verzenden en medicatie herhalen. Registreer u en uw gezinsleden (ieder met een eigen account) via de patiëntomgeving.  De patiëntomgeving werkt ook met de App “Uw zorg online”  op uw telefoon.
  • Er minder fysieke spreekuurplekken beschikbaar zijn , echter meer mogelijkheid tot telefonisch overleg met de huisartsen (digitaal heeft overigens wel de voorkeur).

Let op:

Apotheek Klapwijk is i.v.m. de Corona crisis voorlopig gesloten! De recepten kunnen tot nader order worden afgehaald in Apotheek Meerpolder!

DRINGENDE OPROEP

Er ontstaat een tekort aan mondkapjes binnen de gezondheidszorg. Heeft u thuis ongebruikte mondkapjes? Wij verzoeken u deze beschikbaar te stellen. U kunt ons bellen op 010 511 2490 zodat we deze kunnen inzamelen.

TOT SLOT

Wij hopen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie van een epidemie en wij doen al het mogelijke om hoog kwalitatieve zorg te kunnen leveren. We moeten deze epidemie samen te lijf gaan. Zorg goed voor elkaar en de minder gezonden en ouderen in uw omgeving.